ارائه متد و برنامه های ورزشی شخصی سازی شده مناسب منزل ارائه برنامه های ورزشی شخصی سازی شده مناسب منزل،باشگاه و محل کار،رژیم های چاقی و لاغری توسط کارشناس تغذیه سحر بابایی 09374743998 http://mybodycoach.ir 2020-10-31T14:00:21+01:00 text/html 2019-02-02T16:01:15+01:00 mybodycoach.ir سحر بابایی آیا EMS (تحریک عضلانی الکترونیکی) برای عضله سازی و کاهش وزن موثر است؟ http://mybodycoach.ir/post/25 <div class="page-header" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: calibri; font-size: 16px; text-align: right;"><a href="https://seemorgh.com/health/exercise-and-health/sports-and-fitness/377568-ems-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/amp" target="_top" style="color: rgb(194, 11, 11); text-decoration-line: none;"><h1 itemprop="name" style="line-height: 34px; font-size: 32px; margin: 5px 0px;">EMS تحریک عضلانی الکترونیکی برای عضله سازی و کاهش وزن</h1></a></div><div id="custem-incus" itemprop="image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: calibri; font-size: 16px; text-align: right;"><amp-img alt="EMS تحریک عضلانی الکترونیکی" class="caption i-amphtml-layout-responsive i-amphtml-layout-size-defined i-amphtml-element i-amphtml-layout" height="200" i-amphtml-layout="responsive" layout="responsive" src="https://seemorgh-com.cdn.ampproject.org/i/s/seemorgh.com/images/contenet1396/health/07/1/Electrical-muscle-stimulation-EMS-2.jpg" srcset="https://seemorgh-com.cdn.ampproject.org/ii/w330/s/seemorgh.com/images/contenet1396/health/07/1/Electrical-muscle-stimulation-EMS-2.jpg 330w, https://seemorgh-com.cdn.ampproject.org/ii/w680/s/seemorgh.com/images/contenet1396/health/07/1/Electrical-muscle-stimulation-EMS-2.jpg 680w, https://seemorgh-com.cdn.ampproject.org/ii/w1000/s/seemorgh.com/images/contenet1396/health/07/1/Electrical-muscle-stimulation-EMS-2.jpg 1000w" width="300" style="max-width: 100%; height: auto; display: block; position: relative; overflow: hidden !important; border: 0px; top: 6px; margin-right: 6px;"><i-amphtml-sizer style="display: block; padding-top: 250.665px;"></i-amphtml-sizer><img decoding="async" alt="EMS تحریک عضلانی الکترونیکی" srcset="https://seemorgh-com.cdn.ampproject.org/ii/w330/s/seemorgh.com/images/contenet1396/health/07/1/Electrical-muscle-stimulation-EMS-2.jpg 330w, https://seemorgh-com.cdn.ampproject.org/ii/w680/s/seemorgh.com/images/contenet1396/health/07/1/Electrical-muscle-stimulation-EMS-2.jpg 680w, https://seemorgh-com.cdn.ampproject.org/ii/w1000/s/seemorgh.com/images/contenet1396/health/07/1/Electrical-muscle-stimulation-EMS-2.jpg 1000w" src="https://seemorgh-com.cdn.ampproject.org/i/s/seemorgh.com/images/contenet1396/health/07/1/Electrical-muscle-stimulation-EMS-2.jpg" class="i-amphtml-fill-content i-amphtml-replaced-content" style="max-width: 100%; height: 0px; display: block; max-height: 100%; min-height: 100%; min-width: 100%; width: 0px; margin: auto; padding: 0px !important; border: none !important; position: absolute; top: 0px; left: 0px; bottom: 0px; right: 0px;"></amp-img></div><br style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: calibri; text-align: right;"><div class="content_body" itemprop="articleBody" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: calibri; font-size: 16px; text-align: right;"><div id="cel_1"><p style="margin-top: 5px; font-size: 15px; line-height: 20px; margin-bottom: 15px; text-align: justify;">افراد مشهوری از جمله هایدی کلوم Heidi Klum، الیزابت هارلی Elizabeth Hurley و مدونا Madonna، به صورت همزمان از روش EMS ( تحریک عضلانی الکترونیکی Electronic Muscle Stimulation ) استفاده می کنند که معمولا به عنوان یک راه آسان برای عضله سازی و کاهش وزن بدون عرق ریختن، به کار می رود.</p></div></div> text/html 2018-08-07T14:36:48+01:00 mybodycoach.ir سحر بابایی تقویت ماهیچه های لگنی با نرمش کگل http://mybodycoach.ir/post/24 <div itemprop="image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject" id="custem-incus" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><img src="https://seemorgh.com/images/content/health/1395/03/01/kegel-graphic.jpg" alt="ورزش کگل، بسیار موثر، بسیار ساده، قابل انجام در هر موقعیت" itemprop="url" class="caption" title="ورزش کگل، بسیار موثر، بسیار ساده، قابل انجام در هر موقعیت" style="box-sizing: border-box; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); vertical-align: middle; display: table; position: relative; margin: 0px auto; padding: 2px; overflow: hidden; max-height: 220px; max-width: 320px; width: 320px;"></div><font face="Mihan-Iransans"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"></font><div itemprop="articleBody" class="content_body" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; text-align: justify; font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51);"><div id="cel_1" style="box-sizing: border-box; padding: 20px; margin: 20px auto 30px; background-color: rgb(242, 242, 242);"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><font face="Mihan-Iransans">اگر شما میخواهید ورزش کگل Kegel را به سادگی فرا بگیرید و بدرستی انجام دهید، به جای مناسبی آمده اید. ما سعی کرده ایم، بصورتی بسیار مختصر و مفید این ورزش را به شما و بخصوص خانم ها، یاد بدهیم</font></p></div></div> text/html 2018-08-05T14:03:42+01:00 mybodycoach.ir سحر بابایی تغذیه بارداری http://mybodycoach.ir/post/23 <div class="img" title="بارداری بارداری ایمن سوء تغذیه تغذیه بارداری گروه‌های غذایی" style="margin: 0px 0px 32px; padding: 0px; position: relative; width: 564.484px; height: 450px; vertical-align: top; font-size: 13.12px; background: url(&quot;/images/green-shadow.png&quot;) 0% 0% / cover no-repeat, url(&quot;http://eynakgroup.ir/blog/post/2-Beslenme(2).jpg&quot;) no-repeat;"><div class="category" style="margin: 0px; padding: 0px; position: absolute; top: 382.5px; left: 47.9688px;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div></div><div class="all-info" style="margin: 0px; padding: 0px 16.9219px; font-size: 11.808px;"><div class="content" data-link="maternal/Nutritional_care_before_pregnancy_2" style="margin: 0px 0px 24px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify; line-height: 2em;"><p class="ql-direction-rtl ql-align-right" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></p><p class="ql-direction-rtl ql-align-right" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Iransans">شاید هیچ مرحله ای از زندگی انسان مانند دوران جنینی و پس از آن یعنی دوران شیرخواری و کودکی پرمخاطره نباشد. در این دوران نیازهای تغذیه‌ای خانم&nbsp;<a href="http://karafsapp.com/admin/blog/preview/maternal/To_do_list_before_Pregnancy" target="_blank" style="text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(96, 158, 132);">باردار</a>&nbsp;از اهمیت خاصی برخوردار است. جنین رشد بسیار سریعی دارد و وزن او از یک گرم در 8 هفتگی به حدود 3200 گرم در هفته چهلم می رسد و از هفته سوم جنینی در هر دقیقه 250 هزار سلول مغزی تکثیر پیدا می­کنند.</font></p><p class="ql-direction-rtl ql-align-right" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></p><p class="ql-direction-rtl ql-align-right" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></p><p class="ql-direction-rtl ql-align-right" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></p><p class="ql-direction-rtl ql-align-right" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></p><span style="width: 504.094px; margin-right: 13.2656px;"><font face="Mihan-Iransans"><img alt="مراقبت‌های غذایی در دوران پیش از بارداری2" src="http://eynakgroup.ir/blog/post/2018-7-31_12-3_0.jpeg" style="width: 504.094px; margin: 12px 13.2656px 12px 0px;"></font></span><p class="ql-direction-rtl ql-align-right" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></p><p class="ql-direction-rtl ql-align-right" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></p><p class="ql-direction-rtl ql-align-right" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></p><h2 class="ql-direction-rtl ql-align-right" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Iransans">اصول تغذیه مناسب</font></h2><p class="ql-direction-rtl ql-align-right" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Iransans">خانم‌های<a href="http://karafsapp.com/admin/blog/preview/maternal/Nutritional_care_before_pregnancy_1" target="_blank" style="text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(96, 158, 132);">&nbsp;باردار</a>&nbsp;هم باید مانند سایر افراد خانواده هر روز از 5 گروه غذایی اصلی استفاده کنند .آنچه که در تغذیه خانم باردار اهمیت دارد رعایت تنوع وتعادل در مصرف مواد غذایی می‌باشد.</font></p></div></div> text/html 2018-08-02T05:23:24+01:00 mybodycoach.ir سحر بابایی گرفتگی عضلات http://mybodycoach.ir/post/19 <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 68, 187);"><font face="Mihan-Iransans" style=""><font size="5">چند نکته راجع به گرفتگی عضلات هنگام ورزش</font><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></span></div><font face="Mihan-Iransans"><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">شما می توانید با خستگی کنار بیایید. ناتوانی در تمرکز هم قابل تحمل است. اما گرفتگی و درد عضلانی چطور؟ وقتی این دردها به سراغتان بیاید، تمرین در باشگاه بدترین چیز ممکن برایتان خواهد بود.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"></font><br> text/html 2018-07-28T11:59:09+01:00 mybodycoach.ir سحر بابایی آرایش و ورزش http://mybodycoach.ir/post/18 <header style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl; box-sizing: border-box;"><h1 class="post_content_h " style="margin: 0.67em 0px; padding: 8px 0px; border-width: 0px 0px 2px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: red; border-left-color: initial; border-image: initial; direction: rtl; box-sizing: border-box; line-height: 1.55em;"><font face="Mihan-Iransans" size="5">کدام لوازم آرایش در باشگاه و سالن ورزشی قابل استفاده است؟</font></h1></header><p style="margin: 1em 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl; box-sizing: border-box; font-size: 1em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans">وقتی قرار است برای ورزش و تمرین به باشگاه بروید انتظار دارید که روزی پر از فعالیت و عرق کردن را پشت سر بگذارید بنابراین&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl; box-sizing: border-box; font-weight: bolder !important;">آرایش در باشگاه</span>&nbsp;چیزی نیست که به دنبالش باشید، چون همیشه شنیده‌اید که ورزش کردن با آرایش باعث مسدود شدن روزنه‌های پوستی و ایجاد آکنه و مشکلات دیگری خواهد شد. به طور کلی هدف از ورزش و رفتن به باشگاه مراقبت از اندام و سلامت بدن است و این کار با آرایش منافات دارد اما اگر مجبور باشید از محیط کار یا مهمانی مستقیم به باشگاه بروید و وقت پاک کردن آرایش خود را نداشته باشید یا صورت شما در شرایطی باشد که نتوانید بدون آرایش از منزل خارج شوید و یا یک معتاد به آرایش باشید چه خواهید کرد؟ در این مقاله با مای بادی همراه شوید ما به شما خواهیم گفت که&nbsp;<em style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;">آرایش در باشگاه</em>&nbsp;تحت چه شرایطی قابل انجام است.</font></p><div><br></div>